Sunday, April 18, 2010

E=mc^2 türetimi

Kütle-enerji eşitliği olan E=mc^2'nin türetimini anlamak için lise fizik bilgisi yeterli. Başlangıç formülleri:

* Fotonun enerjisi E = h*f = h*c/lambda
* Fotonun momentumu p = h/lambda = E/c

Devamı için bkz. The Derivation of E=mc2. Biraz farklı bir ispat da burada.

Cevabını bulamadığım soru fotonun kütlesinin sıfır olduğunun ispatı... Gördüğüm kadarı ile tam bir deneysel ispatı yok. Kütle de ikiye ayrılıyormuş: Durağan kütle ve relativistik kütle. Fotonun durağan kütlesi sıfır kabul ediliyor, ancak relativistik kütlesi var. Bu nedenle yerçekimininden etkilenirmiş. Fantastico...

1 comment:

Rahmi Lale said...

Işığın yerçekiminden etkilenip bükülmesi mevzusu da beni benden almıştı.