Saturday, April 16, 2011

Lise 1 Fizik Sorularına Cevaplar

Aşağıdaki Lise 1 fizik sınavına verilen cevaplar pek çok öğrencinin fiziğe değil, temel Türkçe'ye ihtiyacı olduğunu gösteriyor çünkü böyle cevaplar ancak anlamadığınız bir dilde soru sorulsa verilebilir:


No comments: