Saturday, December 05, 2009

Daha İyiye Doğru

Daha önce Better isimli kitabını okuduğum Atul Gawande'nin youtube'da videosuna rastgeldim. Videoda sağlık sektörü özelinde insanlar ve kurumlar arasındaki büyük performans farklılıklarının nedenleri anlatılıyor. Özetleyecek olursak başarı yeni yöntemler/teknolojilerden çok mevcut olanın doğru ve sürekli uygulanması ile olur. Bu da ayrıntılara özen göstermeyi, istatistik tutmayı, bilgi paylaşmayı ve her gün birşeyi biraz daha iyi yapmaya çalışmayı gerektirir.


"...we are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit" -- Aristotle

No comments: