Saturday, September 03, 2005

Gücük Hikayeleri

Nenem Ördek’in annesinin adı Ya’ (genç kız anlamındadır). Ya’, Dabı Musa’nın kızı ve Hacı İbreem’in eşi. Dabu Musa ile Hacı İbreem arasında çıkan bir anlaşmazlığın ardından Hacı İbreem Ya’ı babasına geri göndermiş. Ya’ bu sırada Ördek’e hamile imiş. Ördek’in annesi doğumundan kısa süre sonra ölmüş. Hacı İbreem Ördek’i teslim almış. Ördek annesini hiç emmemiş, köydeki Türk kadınlar süt annelik etmiş. Bu nedenler babamın pek çok Türk “dayısı” var. Bunlardan biri de Göksun’daki köfteci Faruk’un dedesi. Hacı İbreem Besir ile evlenmiş. Bu evlilikten Mirza ve İzzet doğmuş.
Ördek iki defa evlenmiş. İlk evliliğinden (adı?) Koka, Güle, Eşe, Nazlıhan doğmuş. İkinci evliliğini Süleyman ile yapmış. Bu evlilikten Veysel, Ramazan ve Şamiye doğmuş. Süleyman’ın ilk evliliğinden (adı?) ise Nadir ve Makbule doğmuş. Süleyman askerdeyken Tanko Musa eşini boşamış, kadın da Sivas’a akrabalarının yanına dönmüş ve orada evlenmiş. Kadını Sivas’tayken görmüştüm. O evlilikten de Sivas’taki Şükriye doğmuş.
Tanko Musa, kardeşi İshak (İshak ne olmuş?), annesi (adı?) ve babası Ta’z Bi ile birlikte Kafkasya’dan gelmiş. Önce bir yere (adı?) sonra Türkoğlu’na gelmişler. Ta’z Bi bu hasta imiş. Türkoğlu’na geldikten kısa süre sonra ölmüş. Gücük’te bulunan Elbruz Duk (Türçe adı İsmail Kahya) bu kadını duymuş ve Türkoğlu’na görmeye gitmiş, daha sonra da evlenerek Gücük’e dönmüşler. Kadın Elbruz Duk’tan ayrılmış, 9 kez evlendiği rivayet edilir. Elbruz Duk tekrar evlenmiş (adı?) ve o evlilikten Hacı Kadir doğmuş.
Şamil'in yorumu: Yakın zamana kadar Gücük’te kadınlar kuluçka makinesinden hallice değere sahipler. Başlarına ne geleceği düşünülmeden kocaları, kayınbabaları tarafından boşanabiliyorlar. Tek evlilik istisna gibi görünüyor.

No comments: