Saturday, October 03, 2009

Verimli Mülakat

İş görüşmelerinin (mülakat) etkin bir şekilde yapılması hem aday hem de adayı değerlendirecekler için çok önemlidir. Özellikle işiniz yüksek kalitede insanlar gerektiriyorsa aday seçimi üzerine iyi düşünülmelidir.

İşe alımda en garantili yol yarızamanlılık müessesesini kullanmaktır. Ama diyelim ki elinizde yarı zamanlı yok ve ilanla eleman alımına çıktınız (kariyer.net kullanılabilir). Sorun mülakat süresinin kısıtlı olmasıdır. Örneğin ayırabileceğiniz süre 1.5 gün ise mülakat yapabileceğiniz kişi sayısı en fazla 12 olabilir. Başvuru sayısı ise genellikle görüşebileceğiniz eleman sayısının 10 katıdır.

Kısıtlı mülakat süresinde görüşülecek adayları belirlerken işe yarar eleman bulma olasılığını maksimize etmek lazım. Kullanılabilecek en basit kıstaslardan biri not ortalamasıdır. Düşük notlu kişilerden adam çıkmaz iddasında değilim. Ancak yüksek ortalamalı kişiler arasında bizim aradığımız nitelikte insanların bulunma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yüksek notla iç disiplin arasında güçlü bir ilişki olduğuna kaaniyim çünkü derslerin çoğu sıkıcıdır, sıkıcı şeylerin üstesinden azimle gelinir. Ayrıca çalışma hayatında sıkıcı işler boldur ve sıkıcı işleri de yapacak disipline sahip olmak gerekir. Joel'e kulak verelim (Advice for Computer Science College Students):
Why should I, as an employer looking for software developers, care about what grade you got in European History? After all, history is boring. Oh, so, you're saying I should hire you because you don't work very hard when the work is boring? Well, there's boring stuff in programming, too. Every job has its boring moments. And I don't want to hire people that only want to do the fun stuff.
Vaktimiz kısıtlı ve başvuru fazla olduğundan yüz yüze görüşeceklerimizi yüksek olasılık kümesinden seçiyor, yüksek ortalamaya öncelik veriyoruz. Henüz üniversitede olan ve "not ortalaması iş hayatında önemli değil hacı" diyenlerin dikkatine...

Mülakata çağrılacakları belirleme faslını tamamladıktan sonra mülakata geçer ve bizleri daha üst noktalara çıkarabilecek adayları tespit etmeye çalışırız. Aramıza katıldığında intibak süresi kısa olmalı ve çabucak kendi kendine öğrenebilen ve bize yeni şeyler öğretebilen bir noktaya gelmelidir aday. Recruiting the Top 1 Percent:
The best developers invent new products, figure out shortcuts that save months of work, and, when there are no shortcuts, plow through coding tasks like a monster truck at a tea party.
İşte başarılı olacağına dair en önemli gösterge adayın iş alanımızla alakalı şeylere ilgi duyduğunun görülmesidir çünkü sürekli gelişim ancak o işe ilgi duyuyorsanız mümkündür. İlgi duyduğu şeyi de anlaşılır bir biçimde bize aktarabilmelidir. İş hayatında karşındakinin ne demek istediğini anlamaya uğraşmak yanlış anlamalara ve zaman kayıplarına yol açar. The Guerrilla Guide to Interviewing:
A really good sign that a candidate is passionate about something is that when they are talking about it, they will forget for a moment that they are in an interview.
...
Good candidates are careful to explain things well, at whatever level. I have rejected candidates because when they talked about their previous project, they couldn’t explain it in terms that a normal person could understand.
Yes, But What Have You *Done*?
If you can't find anything -- if a candidate has just followed the rules their whole lives, showed up for the right classes and the right tests and the right career opportunities without achieving something distinct and notable, relative to their starting point -- then they probably aren't driven. And you're not going to change them.
Her iki taraf için en rahat yol adaydan herhangi bir konu hakkında sunuş yapmasını istemektir. Adayın mülakata sunuşu ile birlikte gelmesi söylenmelidir. Böylece hem aday mülakata hazırlanabilir hem biz adayın nelerle ilgilendiğini, problemlere yaklaşım tarzını ve anlatım becerilerini görebilir, hem de ilginç yeni şeyler öğrenebiliriz. Sunum sırasında ayrıntılı sorularla anlattığı şeye ne kadar hakim olduğunu anlayabiliriz. Practicing Programming:
Interviews can basically be free education, and you might as well take advantage of them.
Özetleyecek olursak:

* Adayları not ortalamasına göre sıralayan ve görüşmeye en yüksek ortalamadan başlayarak çağırın
* Adayın sunuş yapmasını isteyin

No comments: