Sunday, April 02, 2006

Bilginin Artması ve Wiki

İşyerinde yaşadığımız en önemli sorunlardan biri bilginin ve tecrübenin kaybolması, yeniden öğrenme için zaman harcanması ve bol bol de ja vu yaşanmasıdır ("yav ben bu problem üzerinde 3 yıl önce zaman harcamıştım, çözümü neydi?" biçiminde tezahür eder).

Halihazırda bilginin kalıcı olmasını sağlamanın tek yolu resmi rapor yazmak. Ancak hangi raporda ne olduğunu bulmak, hatta istenen bilgiyi içeren bir raporun varlığından haberdar olmak mevcut kütüphane altyapımızla tam bir karın ağrısıdır. Ayrıca raporlar resmi formatlara, can sıkıcı başlıklara, imza prosedürlerine sahip olmaları nedeniyle neşeli eserler değillerdir ve zaman zaman görev savmak için yazıldıkları olur. Bazı bilgileri rapor olarak yazmak mümkün olmayabilir (örnek: mülakat teknikleri, sözleşmede dikkat edilecekler). Rapor gerekli esnekliği sağlamıyor.

Diğer yol (benim uyguladığım) bilgiyi resmi olmayan word belgelerinde, bilgisayarda tutmak. Hardisklerin yandığı düşünülürse pek iç ferahlatıcı bir yöntem değil.

Bilgiyi oluşturacağımız ortamdan beklentilerimiz (wikipedia özelliklerinden kopye çektim):
- Bilgi oluşturmak kolay olacak (edit etme, her paragrafın yanına edit linki, link verme, formül yazma, resim ekleme)
- Bilgiyi bulmak kolay olacak (bilgiyi oluşturmaktan daha önemli!)
- Mümkün olduğunca az format zorunluluğu olacak, insanlara özgürlük tanınacak. Neyin nasıl yazılacağına "sistem" karar vermeyecek
- Eski sürümler görülebilecek
- Eski sürüme dönmek kolay olacak
- Bir yazıya abone olarak yazıda değişiklik olduğundan otomatik olarak haberdar olunabilecek
- Sürümler arası karşılaştırma yapılabilecek
- Taslak (stub) yazılara özel tag'lar koyulması sureti ile taslak yazılar listelenebilecek
- Yazıları tartışma sayfaları olacak
- Offline çalışmak mümkün olacak (Örneğin sayfaları laptop'a indirip server filan kurmadan okunabilmeli...TeleportPro bunu yapabiliyor muydu? Tez elden dene)

Sorular:
- Matematiksel ifadeler için wikipedia'daki notasyonu kullanabilecek miyiz?
- Veritabanı nasıl olacak? Image'lar, text'ler nerede/nasıl saklanacak?
- Aynı sayfa isimlerinin olmaması nasıl sağlanacak? Otomatik isimlendirme buna dikkat ediyor mu?
- Admin hakları nasıl?

Bilgi kaybı sorununa çözüm için önce Microsoft Sharepoint Portal Server'ı denedik. Projelerdeki bilgi paylaşımı için uygun gibi ancak kullanımı zor.

Blogumu takip edenler wikipedia'yı sıkça kullandığımı bilirler. Wikipedia bilginin zaman içerisinde yavaş yavaş güncellenmesi ve mükemmelleşmesine dayalı. E peki wiki kavramını kullanmayı denesek nasıl olur? Düşünelim...

Why doesn't Wiki do HTML:
"Wiki's emphasis is on content, not presentation. The simple markup rules make people focus on expressing their ideas, not making them pretty."

Linkler:
Wiki ile çalışan sayfalar
Choosing a wiki
Top ten wiki engines
Wiki review
Wiki engine comparison
Wiki software
MediWiki (Wikipedia engine - free!)
Wiki on a stick (installation of MediaWiki)

2 comments:

Nart Bedin Atalay said...

Doğru bilgiye tez elden ulaşma ve bilginin paylaşılması belasını aşabilirseniz, bu bir süre sonra uzay çalışmalarına başlayacaksınız demektir.

Bizim memlekettin okumuş adamlarında (ben de dahil) bilgiyi saklama (daha doğrusu herkesle paylaşmama) huyu var malesef. Türk müziğinin eski yüzyıllarda bestelenmiş birçok eseri sadece yaratıcısının çözebileceği şifrelerle yazıldığından bugün okunamaz/bilinemez durumdadır. Bilgiyi sahibi onu sır olarak tutar ki bilginin getirdiği güc sadece kendinin ve çevresinin olsun.

Dileğim bu belayı aşarsınız da bizim de uzayda algının nasıl geliştiği konusunda çalışma yapabileceğimiz bir labratuvarımız olur.

Samil Korkmaz said...

Bilginin paylaşılmasında bir sıkıntımız yok. Sorun bilgiyi kaydetmekte ve tekrar bulmakta...

Wikiyi kuralım, fezada datlı vuslatı yaparız ;)